Asumis- ja hoivapalvelut KotikoivuYritys

Kotikoivu on kehitysvammaisten aikuisten asumis- ja hoivapalveluja tuottava yritys. Kotikoivu perustettiin vuonna 2000 vastaamaan kainuulaisten kehitysvammaisten asumistarpeisiin.  Toimintamme laajeni kahdella uudella ryhmäkodilla vuosina 2003 ja 2006.  Nykyisin meillä on asukkaita yhdeksäntoista (19) kolmessa kodissa ja lisäksi voimme ottaa tilapäispaikalle kaksi (2) asukasta.

Toiminnan laatu syntyy ihmisten toiminnasta

Pyrimme laadukkaan hoivan jatkuvaan kehittämiseen. Käytämme kodeissamme Suomen Kuntaliiton kehittämää ITE- itsearviointimenetelmää. Sen tarkoitus on ohjata työntekijöitä kriittiseen oman työnsä arviointiin ja aktiiviseen kehittämistyöhön.  ITE-menetelmän keskeisenä ajatuksena on, että laadunhallintaa ei voi kopioida toisista työyhteisöistä. Jokaisen on luotava itse oma toimintajärjestelmänsä ja kehitettävä sitä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämän menetelmän kantavia periaatteita ovat asiakasnäkökulman huomioonottaminen, suunnitelmallisuuden ja järjestelmällisyyden korostaminen kaikessa työssä, yhdessä sopiminen, yhdessä sovitun kirjaaminen, tehdyn työn näkyväksi tekeminen, työn tulosten ja laadun osoittaminen dokumentoidusti ja jatkuva kehittäminen ja arviointi. Itsearviointi on avain laadunhallintaan.

Laatuohjelmat apuvälineinä toiminnan kehittämisessä

ITE-itsearviointimenetelmän lisäksi käytämme jokapäiväisessä työssämme PKY-laatu laadunhallintajärjestelmää. Se täyttää vaatimukset laadunvarmistusstandardista ISO 9001:2008, ympäristönhallintastandardin SFS-EN ISO 14001:2004 ja työ-, terveys- sekä turvallisuusvaatimukset OHSAS 18001:2007. Laadunhallintajärjestelmän käyttö on meille yksi keino parantaa jatkuvasti toimintaamme ja kehittyä työssämme. Se on myös työntekijöiden tapa osoittaa asukkaillemme ja heidän omaisilleen se, että asukkaiden hoivaan liittyviä laatukysymyksiä mietitään kodeissamme päivittäin. Toimintamme laatu ei synny erilaisista laatuohjelmista tai sertifioinneista mitä käytämme, vaan ihmisten omasta toiminnasta työyhteisössämme. Laatuohjelmat näemme apuvälineinä tavoitteiden saavuttamisiksi.


        Copyright