Asumis- ja hoivapalvelut KotikoivuToimintamalli

Yhteisöhoito

Kodeissamme toteutamme yhteisöhoidon periaatteita. Yhteisöhoidon kantavana ajatuksena on ottaa kaikki talon asukkaat ja työntekijät mukaan yhteiseen päätöksentekoon. Ryhmäkotien toiminnan tavoitteen, sisällön, vastuiden ja vapauksien rajat olemme sopineet, yhteisöhoidon periaatteiden mukaisesti, kaikki yhdessä. Toimintamme on avointa ja se suuntautuu paljon talon ulkopuoliseen toimintaan.

Oheistoiminta

Käymme paljon konserteissa, erilaisissa kesä- ja talvitapahtumissa, tansseissa sekä osallistumme Kajaanin evankelis-luterilaisen seurakunnan ja Kehitysvammaisten Tukiliitto Ry:n järjestämään toimintaan. Päätämme yhteisöhoidon periaatteen mukaisesti yhdessä siitä, mihin ja millaisiin tapahtumiin menemme mukaan.

Osallistuminen

Arjessamme on mielekästä toimintaa. Käymme päivittäin ulkoilemassa ja teemme kävelylenkkejä asukkaiden voinnin mukaan. Kaikilla on mahdollisuus osallistua kodin jokapäiväisiin töihin. Viriketoimintaa on paljon. Askartelemme, piirrämme ja laulamme yhdessä.
Siivoamme ja ruoan valmistamme asukkaiden kanssa yhdessä.

Olemme itse luoneet oman päivittäisen toimintamallimme ja kehitämme sitä asukkaiden tarpeiden mukaan. Asukkaat ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisessa asemassa ohjaajien kanssa. Asukasta kunnioitetaan ja arvostetaan yksilönä. Kotiemme kantavana ajatuksena on se, että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus osallisuuteen sekä mielekkääseen elämään


 


        Copyright